Nyhetsbrev

Ønsker du å holde deg oppdatert med spennende nyheter fra Boinnova Smart Living AS? Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Boinnova Smart Living

Bedriften Boinnova Smart Living AS er et resultat av spørsmålet ”hva skal våre barn kunne kjøpe og bo i når de flytter hjemmefra”, som ble stilt i en samtale rundt bordet høsten 2011.

Siden dette har vi lagt ned betydelig tid og ressurser for å realisere en løsning for førstegangsetablerere. I løpet av 2012 ble prosjektet utvidet til også å omfatte robuste forsterkede boliger og funksjonelle omsorgsbygg for kommunene.

  • Vi prosjekterer og bygger rimelige boliger for førstegangsetablerere.
  • Vi designer og bygger robuste, trygge boliger for de som trenger det mest i det sosiale markedet, og for brukere med særlige behov.
  • Vi tegner og bygger smarte boliger til det private markedet

        

Forretningsidéen

Boinnova Smart Living skal være en ledende entreprenørbedrift innen innovative byggemetoder for å sikre markedet fremtidsrettede, miljøvennlige og energieffektive boliger til en fornuftig pris.

Virksomhetens sosiale perspektiv skal være tydelig gjennom engasjement for førstegangsetablerere.

Vi skal være kommunenes fremste samarbeidspartner for funksjonelle og tilpassede bygg innen våre satsingsfelter.

Godkjent for ansvarsrett

Boinnova Smart Living AS er et sentralt godkjent foretak i tiltaksklasse 2 for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. En sentral godkjenning er en kvalitetsordning som beskriver foretakets seriøsitet og faglige kompetanse.

Boinnova har i sine prosjekter det overordnede ansvaret for kontroll av våtrom, lufttetthet, bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet.

Medlem av Grønt Punkt Norge

Vi tar miljøansvar ved å delta i en retur-ordning for brukt emballasje. Til sammen sørger medlemsbedriftene i Grønt Punkt Norge for at Norges CO2-utslipp reduseres med 350 000tonn hvert år!

Sertifisert Miljøfyrtårn

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomheten oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø (Miljøfyrtårn.no).

I praksis betyr sertifiseringen at vi stadig tenker gjennom hvordan alle våre aktiviteter og avgjørelser vil påvirke miljøet. Vi skal ta miljøbevisste valg i den daglige driften av Boinnova Smart Living AS.

Grunnpilarene til Boinnova Smart Living AS

Vi tar vår del av ansvaret for planeten

Produktet gir mye for pengene

Enkel tilpasning til kunde, prosjekt og sted

Vi setter opp bygg som varer

Vi tenker nytt, prøver nye ting og implementerer gode løsninger

Ryddig økonomi, ryddige arbeidsforhold og sikker bygging

Vi bygger fremtidens boliger nå