Grunnpilarene til Boinnova Smart Living AS

Bærekraftig

Vi tar vår del av ansvaret for planeten

Hvordan?

Vi optimaliserer materialbruk, varmegjenvinner, resirkulerer, utnytter ny teknologi tilknyttet alternative energiformer, reduserer avfallsmengder og ligger i forkant av energikrav. Boinnova er sertifisert Miljøfyrtårn og medlem av Grønt Punkt Norge.

Økonomisk

Produktet gir mye for pengene

Hvordan?

Vi kutter dyre mellomledd, bryter opp skiller mellom faggrupper, effektiviserer kvadratmeterbruk, tenker nytt angående boform og arealbruk og effektiviserer byggeprosessen.

Fleksibelt

Vi legger vekt på enkel tilpasning til kunde, prosjekt og sted

Hvordan?

Vi bygger med elementer, har en fleksibel teknisk modul og et eksternt og internt uttrykk som kan tilpasses hvert enkelt prosjekt.

Holdbart

Vi setter opp bygg som varer

Hvordan?

Vi har fokus på LCC kostnader, robuste konstruksjoner, forsterkninger i innvendig konstruksjon samt komfort og kvalitet.

Innovativt

Vi tenker nytt, prøver nye ting og implementerer gode løsninger

Hvordan?

Ved å redefinere byggeprosessen, effektivisere byggeløsninger, bruke nye materialer, tenke industrielt, redusere muligheten for vannskader i bygg og bruke teknologi aktivt.

Seriøst

Vi har ryddig økonomi, ryddige arbeidsforhold og sikker bygging

Hvordan?

Vi har god dokumentasjon, riktige holdninger, gode HMS løsninger og oppfølgingssystemer. Boinnova er sentralt godkjent av direktoratet for byggkvalitet

Vi bygger fremtidens boliger nå