Nyhetsbrev

Ønsker du å holde deg oppdatert med spennende nyheter fra Boinnova Smart Living AS? Meld deg på vårt nyhetsbrev!

For kommunene

Løsninger for kommunene

Muligheter blir skapt når ulike faggrupper møtes med felles målsetninger…

I prosess med de største kommunale aktørene på boligutleie har vi utviklet et spesialtilpasset hardbrukshus. Dette lages for en målgruppe med lav boevne og som erfaringsmessig kan «forbruke» boliger. Innenfor rammen av å lage et hyggelig bomiljø skal denne enheten tåle det meste av bruk og har mange spesialtilpassede løsninger. Boligen er ment for en til to beboere men vil tilpasses de enkelte behov som en kommune har.

Robuste og vedlikeholdsvennlige boliger…

Her er det blant annet lagt vekt på viktige elementer som:

  • Sikring mot slag/spark og hard bruk i alle materialer og innbo
  • Utvidet sikring mot vannskader
  • Utvidet brannsikring og sprinkelanlegg
  • Bad med stål vask og vannklosett.

Produktet er tilpasset universell utforming og er lavenergihus klasse 1 med lave oppvarmingskostnader. Dette produktet er først og fremst for de kommuner som opplever at leiligheter blir ødelagt og har store vedlikeholdskostnader.

Fleksibygg:

I definisjonen av Smart Living ligger evnen til å tilpasse bygg til skiftende behov. Derfor har vi utviklet Flexiboligen. Det vil si at leilighetene med enkle grep kan være både toroms og treroms, og at hele bygg kan brukes fleksibelt gjennom kobling av ulike enheter.

Innsparing går først og fremst ut på at man ikke behøver å bygge flere kvadratmeter enn nødvendig. Alle bygg kan brukes optimalt  ut i fra hvilke behov kommunen har til enhver tid.

Kommunale boliger…

Boinnova bygger kommunale boliger for flyktninger, botrengende og andre vanskeligstilte. Disse boligene har høy slitasje, men vi har utviklet en bolig med overflater og oppbygging som tåler tøff bruk over tid. Leilighetene er moderne, har hyggelig arkitektur med fokus på trivsel, miljø og sikkerhet for beboerne.

Boligen kan få tilskudd fra husbanken etter gjeldende regler.

Omsorgs og funksjonsbygg…

Vi designer, utvikler og bygger funksjonelle omsorgsboliger i samarbeid med kommuner og interesseorganisasjoner. Våre funksjonsbygg er tilrettelagt for omsorgsteknologi.

Hamarøymodellen

I samarbeid med kommunene over hele landet bygger vi etter Hamarøymodellen. Modellen er i følge Husbanken et «boligpolitisk kinderegg». Dette betyr i praksis at Boinnova bygger og eier boligene, mens kommunene leier av oss.

Les mer om Hamarøymodellen her.

Samarbeidsprosjekter mellom kommuner og Boinnova…

Boliger for Førstegangsetablerere

Bedriften Boinnova Smart Living AS er et resultat av spørsmålet «hva skal våre barn kunne kjøpe og bo i når de flytter hjemmefra». Prosjektet etableres og gjennomføres sammen med kommune og målet er at alle skal kunne få seg en bolig for under 225 000 i egenandel. I pressområdene er det vanskelig for de unge førstegangsetablerere å komme inn på markedet. Alternativet for disse er hjelp fra foreldrene, bo hjemme eller be om bolig gjennom kommunen. Boinnova Smart Living gir mulighet for alle kommuner å bistå denne gruppen. Vi har her en konkret modell hvor førstegangsetablererne står i fokus, men hvor Kommunen også kan få løst noen av sine utfordringer innen boligsosial handlingsplan.