Nyhetsbrev

Ønsker du å holde deg oppdatert med spennende nyheter fra Boinnova Smart Living AS? Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Boliger til førstegangsetablerere

Vårt sosiale prosjekt

Samarbeid med det offentlige…

Grunntanken, fundamentet og startpunktet for Boinnova Smart Living er utvikling av miljøriktige, energieffektive og rimelige boliger for førstegangsetablerere og andre med begrenset tilgang på egenkapital til egen bolig.

Dette er vårt sosiale prosjekt og bidrag til at også fremtidige generasjoner har tilgang på sin første bolig. Dette skal være et miljøvennlig, energiøkonomisk og trygt sted å starte sitt eget hjem – kanskje for første gang.

Gjennom et borettslag og i samarbeid med kommunen, introduseres boliger hvor målet er lav egenandel og lav regulert husleie – som også danner grunnlaget for fremtidig egenkapital til neste bolig.

Leilighetene passer for 1 til 4 personer og inneholder to soverom, kjøkken, stue, bad og bod. For hvert prosjekt vil boligene bli designet og individuelt tilpasset lokale krav og behov.

Hvordan løser vi det?

Kommunen:

 • Leier ut eller selger tomt til Borettslag innenfor rammeverket av kommersielle vilkår
 • Tilrettelegger sammen med Boinnova Smart Living AS
 • Er med på tildeling eller prosess for tildeling til beboere i kommunen.
 • Kommunen kan reservere leiligheter etter gjeldene regler for borettslag.

Boinnova:

 • Bygger boliger
 • Etablerer borettslag eller inngår avtale med lokalt borettslag
 • Overdrar boligen til borettslaget.
 • Tilrettelegger for finansiering.
 • For førstegangsetablereren:
 • Eier egen bolig i borettslaget
 • Innskudd mindre enn 250 000
 • Må akseptere at nøytral tredjepart har forkjøpsrett i et definert antall år
 • Nøytral tredjepart
 • Kan være et lokalt boligbyggelag eller annen nøytral part. I og med at boligene legges ut under markedspris ønsker vi å forhindre at noen spekulerer i å kjøpe for å selge på kort sikt. Det skapes en vinn-vinn situasjon slik at alles interesser blir ivaretatt.